Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Nytt kulturskolecentrum

Kulturrådet har fått i uppdrag att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum inom myndigheten. Uppdraget är att samordna och stödja den kommunala kulturskolan, fördela bidrag, ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov.

Syftet med regeringens satsning är att göra den kommunala kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Kulturskolecentret kommer att arbeta med flera olika utvecklingsfrågor för musik- och kulturskolorna. Centret ska samverka brett kring frågor om kunskapsutveckling och uppföljning samt statistik och forskning på området.

Kulturrådet kommer kontinuerligt att uppdatera hemsidan med mer information om uppdraget.

Här hittar du mer information om uppdraget.

Här kan du läsa vårt pressmeddelande om satsningen.

Mer kultur till barn och unga - så ska det nya Kulturskolecentret se ut

Bästa möjliga stöd till landets kulturskolor – så kan uppdraget för det nyinrättade Kulturskolecentret sammanfattas. Målet är att ge fler barn och unga kulturundervisning av hög kvalitet och nu är det klart hur centret kommer att se ut.

Läs mer om Kulturskolecentret

"Miljonregn ger effekt i Kulturskolan"

Kultur ska nå alla barn och unga, oavsett var de bor eller vad föräldrarna har för inkomst. Kulturrådet delar årligen ut 100 miljoner kronor till musik- och kulturskolor och det har gett effekt. Lärarförbundets tidskrift för lärare i slöjd, musik, bild, dans, teater, drama och media har skrivit mer om satsningen.

Läs mer i tidningen Uttryck

Kulturskolan i Luleå, foto: Maria Hedberg

Ny bidragsomgång

Sedan 2016 fördelar Kulturrådet årligen cirka 100 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till de kommunala musik- och kulturskolorna. Bidraget kan sökas 5 april – 3 maj 2018 via Kulturrådets onlinetjänst.

Bidraget syftar till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Ett fokus är att nå nya målgrupper. I ansökan ska de sökande göra en analys av vilka barn och ungdomar som man vill nå men som verksamheten inte når i dagsläget, samt ange på vilket sätt dessa grupper ska kunna nås.

Läs mer om bidraget här.

Frågor och svar

För att underlätta i ansökningsprocessen har vi samlat de vanligaste frågorna som vi fått kring bidraget till musik- och kulturskolor.

Här kan du läsa vanliga frågor och svar kring bidraget.

KONTAKT

Jenny Löfström Ellverson

Verksamhetsansvarig

Telefon: 08 519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

 

Malin Palm

Handläggare
Telefon: 08 519 264 19

malin.palm@kulturradet.se


Mårten Lempert
Telefon: 08 519 264 14
marten.lempert@kulturradet.se

 

Linda Söderberg

Kommunikatör
08-519 264 26

linda.soderberg@kulturradet.se

 

 

RAPPORT OM KULTURSKOLECENTRUM

Header logo