Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS

PAMS, Performing Arts Market, pågår i Seoul den 7–12 oktober 2018. Kulturrådet och våra nordiska samarbetspartner koordinerar en nordisk närvaro, ett mindre informationsbord och panelsamtal om pågående nordisk-koreanskt utbytesprogram med fokus på den unga publiken.

Ni som vill delta på PAMS administrerar er anmälan själva. Ni har då möjlighet att använda det nordiska informationsbordet och delta i olika evenemang.

Registreringen har inte öppnat än. Håller er uppdaterade genom PAMS webbplats.

För att delta i samordningen ska aktörerna eller de som företräder dem ha stöd från Kulturrådet eller Konstnärsnämnden.

Denna sida uppdateras efter sommaren med mer information och länk till anmälan för de svenska aktörer som vill delta i samordningen.

Glöm inte att du som är svensk professionell aktör inom mellanledet för scenkonst kan söka stöd för din medverkan på mässan inom ramen för stöd till kulturexport. Kommande sista ansökningsdatum är den 8 maj och 20 september. Du som är verksam som utövare och/eller konstnärlig upphovsperson hänvisas till att söka stöd hos Konstnärsnämnden.

KONTAKT

Julia Sundberg
Handläggare
Telefon: 08 519 264 22
julia.sundberg@kulturradet.se

Header logo