Stöd till läsning under skollov

Kulturrådet fördelar för första gången stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov. Drygt 1,5 miljoner kronor fördelas till sju beviljade ansökningar.

Kulturrådet har särskilt velat se läsfrämjande aktiviteter som når nya, läsovana målgrupper. Aktiviteter som utgår från barns eget läsintresse premieras, liksom samarbeten mellan bibliotek, fritidshem, idrottsföreningar och kulturinstitutioner. Region Västmanlands satsning på folktro med berättelser och slöjd för barn och vuxna är exempel på projekt som riktar sig till hela familjen. Projekt som betonar det egna skapandet är dels ett skrivläger i Östergötland och dels digitala lästips i youtube-kanalen Boktuben som Region Jämtland Härjedalen lanserar.

YTTERLIGARE INFORMATION

Maria Telenius, handläggare
Telefon 08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Nina Frid, handläggare
Telefon 08 519 264 02
nina.frid@kulturradet.se

Header logo