Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS (Performing Arts Market in Seoul), 14–19 oktober 2017, i samverkan med de övriga nordiska länderna.

Kulturrådet står för monter och kringarrangemang samt lägger grunderna för ett nordisk-koreanskt utbytesprogram med fokus på den unga publiken.

Ni som vill delta på PAMS administrerar er anmälan själva. Ni har då möjlighet att använda den nordiska montern och delta i olika evenemang.

YTTERLIGARE INFORMATION

Elin Norquist
Telefon: 08-519 264 59
elin.norquist@kulturradet.se

Header logo