Foto: Anna von Brömssen

Hembesök

Hembesök där bibliotekspersonal får en personlig stund tillsammans med småbarnsfamiljer och överlämnar bokgåvor, har visat sig givande. De tipsar även om ytterligare barnböcker och berättar varför det är viktigt att prata och läsa med barnet.

Just nu pågår fem pilotprojekt där bibliotekspersonal (bokstartare) kommer på hembesök: i stadsdelar i Göteborg, Landskrona och Södertälje samt i regionerna Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. De besöker familjerna två gånger: när barnet är runt 6 månader och 12 månader. När barnet är 18 månader bjuds familjen in till biblioteket.

Vid ett hembesök presenterar bokstartarna sig och vad projektet Bokstart går ut på. Det fortsatta samtalet tar upp barnets språkutveckling, vikten av att prata och läsa samt att visa hur man kan prata kring böckerna.

Bokstartarna uppmuntrar föräldrarna att: tala sitt hjärtas språk, sätta ord på vad de gör tillsammans, berätta för barnet, samtala med barnet, upptäcka och peka i böckerna tillsammans, rimma, ramsa, och sjunga och inte minst att ha en positiv och mysig stund tillsammans.

Ibland är bara den ena föräldern vid besöket, ibland är bägge eller någon annan släkting. Det är viktigt de vuxna förstår att de är förebilder för barnet. När de själva läser och intresserar sig för böcker, gör barnet också det.

Fem svenska exempel

Göteborg

Västernorrland

Jämtland-Härjedalen

Landskrona

Södertälje

KONTAKT

Maria Telenius (projektledare)
08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Cecilia Eriksson (informationsmaterial)
08 519 264 06
cecilia.eriksson@kulturradet.se

Zoi Santikos (bokurval)
08-51926487
zoi.santikos@kulturradet.se

Header logo