Foto: Anna von Brömssen

Inspiration

Bookstart i England var först i världen med ett nationellt program med bokgåvor till nyfödda. Idén har därefter spridits sig världen över och varianter av Bookstart finns nu i närmare 40 länder.

På denna sida vill vi berätta om första Bokstart-piloterna i Sverige och varför de valde hembesök som väg att nå småbarnsfamiljer. För att inspirera vill vi också visa på hur Bokstart fungerar i några andra länder.

KONTAKT

Maria Telenius (projektledare)
08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Cecilia Eriksson (informationsmaterial)
08 519 264 06
cecilia.eriksson@kulturradet.se

Zoi Santikos (bokurval)
08-51926487
zoi.santikos@kulturradet.se

Header logo