Verksamhetsbidrag regionala museer - Kulturradet

Verksamhetsbidrag regionala museer

Vem kan söka?

Institutioner som också får bidrag från ett landsting, en kommun eller annan huvudman. Bidragsberättigade museer anges i Kulturrådets regleringsbrev. En utgångspunkt är att huvudmännens ekonomiska motprestation ligger kvar på minst föregående års nivå för att oförändrat statsbidrag ska kunna lämnas.

För vad kan man söka?

Regionala museer som är namngivna i Kulturrådets regleringsbrev kan söka bidrag för sin verksamhet.

GRund för bidragsfördelningen

Bestämmelser om statsbidrag till regional kulturverksamhet finns i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

I förordningen (2007:1186) med instruktion för Kulturrådet anges att myndigheten i sin verksamhet ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Ansökan görs online.

Beslut

Vid fördelningen prövar Kulturrådet bidragen utifrån respektive institutions verksamhetsmässiga prestation, ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar. Ansökningarna bereds på Kulturrådet och Kulturrådets styrelse fattar beslut. Beslutet kan inte överklagas.

När beslut är fattat skickas det ut till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan får beslutet per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

Utbetalning

Utbetalning av bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angetts i ansökan.

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKT HANDLÄGGARE

Jelena Jesic
Telefon: 08-519 264 57 
jelena.jesic@kulturradet.se

Bongi MacDermott
Telefon: 08-519 264 57
bongi.macdermott@kulturradet.se

Erik Åström
Telefon: 08 519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

ANSÖKAN

13 september 2018 - 11 oktober 2018
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod för verksamhetsbidrag 2018 är:
13 september - 11 oktober 2018.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

Redovisningsperiod för 2017 års verksamhetsbidrag är 20 april - 18 maj 2018.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo