Barnboksmässan i Bologna. Foto: Stefan Tell.

Bidrag för kulturexport inom litteratur och dramatik, scenkonst samt bild- och formkonst

Vem kan söka?

Professionella svenska aktörer inom mellanledet för litteratur och dramatik, scenkonst samt bild- och formkonst, som verkar för att främja svensk kulturexport exempelvis förlag, curatorer, gallerier, agenter, presentatörer och producenter.

Du som är verksam som konstnär, utövare och/eller konstnärlig upphovsperson hänvisas till att söka stöd hos Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond.

För vad kan man söka?

Vissa kostnader i samband med aktiviteter som främjar internationaliseringen av svensk konst och kultur, exempelvis mässor, festivaler, biennaler och andra branschspecifika mötesplatser som gynnar svensk kulturexport.

Ansökan ska endast avse en aktivitet/mötesplats per ansökningstillfälle.

Kriterier för bidraget

  • Internationell relevans och långsiktig betydelse.
  • Professionell aktör som inte är ansluten till en kommunal, regional eller statlig institution eller har ett statligt uppdrag.

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKT HANDLÄGGARE

Susanne Bergström Larsson (litteratur och dramatik)
Telefon: 08 519 264 83
susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se

Anna Livén West (bild och form)
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningsperioder 2017:
28 februari 2017
09 maj 2017
19 september 2017
14 november 2017

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

TIPS TILL SÖKANDE

Tillväxtverket utlyser medel till branschorganisationer inom de kulturella och kreativa näringarna, för projekt som syftar till att förbättra de näringsmässiga förutsättningarna för företag i sektorn. Läs mer här!
Header logo