Verksamhetsbidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet

Fördelning för 2018.


Sökande, Avser verksamheten, Beviljat belopp (kr)
Finlandsinstitutet, Sverigefinska biblioteket, 1 200 000 
Finska Kulturföreningen i Sverige, Uusi Teatteri, 2 300 000 
Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, 500 000 
Judiska Församlingen i Stockholm, Judiska församlingen, Bajit, 600 000 
Romska Kulturcentret i Malmö, Romska Kulturcentret i Malmö, 1 000 000 
Tornedalsteatern, Tornedalsteatern, 2 600 000 

Totalt beviljat belopp:  8 200 000 kr 

Header logo