Bidrag till romsk kultur

Under 2017 kan du som är romsk kulturaktör att kunna söka bidrag under perioden 23 februari-25 april för kulturprojekt. 

Om du är intresserad av bakgrunden till bidraget så kan du läsa mer här

VEM KAN SÖKA?

Du som är romsk kulturaktör (organisation) eller har F-skattsedel (så kallad enskild firma) kan söka bidrag. Den som söker ska ha ett plusgirokonto eller bankgirokonto. Kulturrådet kan inte betala ut bidrag till privata bankkonton.
Bidrag kan inte sökas av verksamheter som har kommun, region/landsting eller stat som uppdragsgivare. 

FÖR VAD MAN SÖKA?

Stöd kan sökas för romsk kulturverksamhet som kommer att stärka, utveckla eller synliggöra romsk kultur eller språk. Du kan söka stöd för scenkonst, musik, bild och form, utställningar och andra kulturella ändamål. Stöd ges inte för filmproduktion.

När det gäller fördelningen av bidraget kommer dessa projekt att prioriteras:

  • projekt där romska kulturaktörer samarbetar med etablerade kulturinstitutioner och/eller andra kulturaktörer. Samarbetet ska stärka den romska kulturaktören och bör ske på så lika villkor som möjligt.
  • projekt som har medfinansiering, särskilt från kommun och/eller region/landsting. 
  • projekt som drivs av romska unga kvinnor eller uppmuntrar deras deltagande.

För information om Kulturrådets övriga stöd till nationella minoriteter, läs mer här.

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKT HANDLÄGGARE

Mårten Lempert
Telefon: 08 519 264 14
marten.lempert@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 2017 är:
23 februari - 25 april 2017.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.
Header logo