Lediga jobb

Ansökningstiden har gått ut för nedanstående tjänster:

Internrevisionschef
Kulturrådet behandlar nu de inkomna ansökningarna och börjar kalla till intervju tidigast under vecka 16.

Arkivarie med registratorsfunktion
Kulturrådet behandlar nu de inkomna ansökningarna och börjar kalla till intervju tidigast under vecka 22.

Kommunikatör/handläggare för EU-programmet Kreativa Europa och internationellt kulturutbyte (vikariat)
Kulturrådet behandlar nu de inkomna ansökningarna och börjar kalla till intervju tidigast under vecka 22.

Kommunikatör (vikariat)
Kulturrådet behandlar nu de inkomna ansökningarna och börjar kalla till intervju tidigast under vecka 26.

tillsatta tjänster

Utredarstöd
Vi beslutade den 18 maj att anställa en person på denna tjänst.

Handläggare
Vi beslutade den 30 maj att anställa en person på denna tjänst.

SPONTANA ANSÖKNINGAR

Vi annonserar alla våra lediga tjänster på webbplatsen. Vi har tyvärr inte möjlighet att besvara spontana ansökningar.

Header logo