Kulturrådets personal

Kulturrådet har i dag cirka 75 anställda och är uppdelat i fem enheter: Staben, enheten för regional verksamhet och uppföljning (RVU), enheten för scen, musik, bild och form (SMBF), enheten för litteratur och kommunikation (LK)samt enheten för verksamhetsstöd (EVS).

Dessutom finns kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) som en självständig enhet under generaldirektören.

Staffan Forssell är generaldirektör för Kulturrådet. 

Se organisationsschema

Läs mer om styrelse samt arbets- och referensgrupper

Kontakta Kulturrådets medarbetare

E-postadresserna till Kulturrådets medarbetare följer principen fornamn.efternamn@kulturradet.se

Namn Telefon Enhet Titel Arbetsuppgifter
Audouard, Roberto 08-51926495 VS IT-tekniker
Bergström Larsson, Susanne 08-51926483 L Verksamhetsansvarig, stf. enhetschef Internationellt litteraturutbyte
Bosdotter Nilsson, Anna 08-51926468 VS Administratör
Boström, Magnus 08-51926428 RVU Enhetschef Regional verksamhet och uppföljning
Brilioth, Margareta 08-51926489 SMBF Handläggare, stf enhetschef Scenkonst, teater
Brilioth Biörnstad, Lotta 08-51926486 LK Enhetschef Litteratur
Brännfors, Alexander 08-51926496 VS Systemtekniker
Christensen Luotsinen, Monica 08-51926404 SMBF Handläggare Scenkonst, dans
Crisbi, Nardin 08-51926465 RVU Handläggare Skapande skola
Deswar, Alan 08-51926478 VS Administratör
Engman, Amanda 08-51926498 VS Systemförvaltare
Eriksson, Monica 08-51926430 VS Personaladministratör
Fagerlind, Marie 08-51926443 RVU Handläggare Skapande skola
Forssell, Staffan 08-51926521 Stab Generaldirektör
Gabrielsson, Kennet 08-51926403 K Kommunikatör
Haglund, Lisa 08-51926453 ALMA Handläggare Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Hallmans, Katarina 08-51926431 VS Arkivarie Arkivarie, registrator
Hammar, Emil 08-51926493 RVU Utredare Uppföljning
Heller, Ingrid 08-51926416 K Kommunikatör
Hirsch, Heli 08-51926488 RVU Utredare Uppföljning
Höijer, Susanna 08-51926450 L Handläggare Litteratur, internationellt litteraturutbyte, bibliotek
Ivarsdotter Haddad, Eliana 08-51926412 VS Administratör
Jernberg, Maude 08-51926411 VS Administratör
Jesic, Jelena 08-51926457 RVU Handläggare, stf. enhetschef Regional samverkan, kultursamverkansmodellen
Johansson, Stefan 08-51926436 VS Enhetschef Verksamhetsstöd
Johansson, Birgit 08-51926452 VS Registrator
Junback, Siv 08-51926446 Stab Personalhandläggare
Karlsson, Elisabet 08-51926497 VS Administratör
Kucer, Mariella 08-51926417 ALMA Kommunikatör Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Kärrö, Jan 08-51926461 L Handläggare Kulturtidskrifter, internationellt litteraturutbyte, litteratur
Lamppa Lönnbro, Veronica 08-51926481 SMBF Enhetschef Scen, musik, bild och form
Larsson, Elise 08-51926445 VS Ekonomiadministratör
Lemark, Magnus 08-51926458 SMBF Handläggare Musik
Lempert, Mårten 08-51926414 RVU Handläggare Nationella minoriteter
Livén West, Anna 08-51926482 SMBF Handläggare Bild och form
Löfgren, Hans 08-51926405 VS Kontorsvaktmästare
Löfström Ellverson, Jenny 08-51926429 RVU Handläggare Kulturskolecentrum
MacDermott, Bongi 08-51926469 K Vik. enhetschef Kommunikation
Marques, Luciana 08-51926466 SMBF Handläggare Musik, arrangörer
Nguema, Viktoria 08-51926432 RVU Handläggare Kreativa platser
Oljons, Helene 08-51926425 K Pressansvarig
Ottosson, Eva 08-51926424 K Kommunikatör
Palm, Marcus 08-51926480 VS Kontorsvaktmästare
Palm, Malin 08-51926419 RVU Handläggare Kulturskolecentrum
Pettersson, Joakim 08-51926442 Stab Internrevisionschef
Pörtfors, Lykke 08-51926456 RVU Handläggare Skapande skola
Ragnar Öberg, Monica 08-51926423 VS Ekonomiansvarig, stf. enhetschef
Rickardsson, Martin 08-51926438 RVU Utredare Uppföljning, utredning
Ringberg, Anna 08-51926448 L Handläggare Litteratur, läsfrämjande
Rosenström, Elin 08-51926415 SMBF Handläggare Kreativa Europa Desk Kultur, Unesco, EU-frågor
Sahlbrand, Ina 08-51926427 VS Ekonomiadministratör
Santikos, Zoi 08-51926487 L Handläggare Litteratur, läsfrämjande, nationella minoriteter
Seigerlund, Isa 08-51926447 Stab Personalstrateg
Sigeland, Helen 08-51926433 ALMA Kanslichef Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Sjöström, Klara 08-51926462 EVS Webbredaktör
Ström, Nina 08-51926402 L Handläggare Bibliotek, läsambassadören
Strömberg, Simon 08-51926434 RVU Handläggare Kreativa platser
Sundberg, Julia 08-51926422 SMBF Handläggare Scenkonst
Söderberg, Linda 08-51926426 K Kommunikatör
Sörenson, Jerk 08-51926441 RVU Handläggare Museer, civilsamhälle, regional samverkan, kultursamverkansmodellen
Telenius, Maria 08-51926444 L Handläggare Bokstart, Bibliotek
Thomson, Isabel 08-51926439 SMBF Handläggare Musik, fonogram, samverkan med komponist
Tingström, Anette 08-51926492 Stab GD-assistent
Törnqvist, Anna 08-51926491 VS Controller
Uhrzander, Fredrik 08-51926449 RVU Utredare Uppföljning, utredning
Warmboe, Thorleif 08-51926435 K Kommunikatör
Veghed, Åsa 08-51926459 SMBF Handläggare Musik, turnébidrag, fria musikgrupper
Westin, Signe 08-51926464 Stab Verksamhetsstrateg, stf. generaldirektör
Westling, Karin 08-51926437 RVU Handläggare Tillgänglighet, kulturella och kreativa näringar, regional tillväxt
Wettmark, Ellen 08-51926406 Stab Utredare
Viklund, Sofia 08-51926454 VS Systemförvaltare
von Hove, Caroline 08-51926413 SMBF Handläggare Scenkonst, teater
von Rosen Stövind, Greta 08-51926418 Stab Jurist/ Handläggare
Zibell, Malte 08-51926455 VS Systemutvecklare
Zorn, Henriette 08-51926420 L Handläggare Barn- och ungdomsbokskatalogen, kulturtidskrifter, bibliotek
Åberg, Andreas 08-51926484 L Handläggare Litteratur, internationella litteraturpublikationer, nationella minoriteter
Åhgren, Maria 08-51926409 RVU Handläggare Nationella minoriteter, litteratur
Åström, Erik 08-51926440 RVU Handläggare Regional samverkan, kultursamverkansmodellen
Övling, Johanna 08-51926494 RVU Utredare Uppföljning, utredning
Header logo