Referensgruppen för kulturtidskrifter

Carl Henrik Fredriksson, frilansskribent, översättare, Wien, Österrike (Ordförande)

Madeleine Bergmark, bibliotekarie, Göteborg

Rasmus Fleischer, författare, historiker, Stockholm

Magnus Halldin, frilansskribent, Stockholm

Dan Jönsson, författare, kulturskribent, Örtofta

Jenny Leonardz, journalist, Stockholm

Anders Lundgren, bibliotekarie, frilansskribent, Älta

Bidragsinformation

Header logo