Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten - teater, opera, musikteater, performance och övriga uttryck

 

Lisa Lindén, dramaturg, genusvetare,Västra Frölunda (ordförande) 

Lise-Lotte Axelsson, enhetschef, Stockholm

Eli Frankel, skådespelare, Stockholm

Robert Fux, skådespelare, Stockholm

Jonas Georgsson, producent, Malmö

Eleftheria Gerofoka, skådespelare, regissör,  Göteborg

Johan Holmberg, skådespelare, Stockholm

Maria Naidu, koreograf, dansare, Malmö

Christina Svens, universitetslektor, Umeå 

Bidragsinformation

Header logo