Nationella minoriteter

Kulturrådets styrelse tillsätter arbets- och referensgrupperna. Arbetsgrupper fattar beslut medan referensgrupper lämnar förslag till beslut. Kulturrådet har fem arbetsgrupper och nio referensgrupper. Läs mer om hur de arbetar.

Referensgruppen för nationella minoriteters kulturverksamhet

Gruppen bedömer ansökningar för stöd till samiska folkets, judars, romers, sverigefinnars och tornedalningars kulturverksamhet. Stödet kan endast sökas av företrädare för de nationella minoriteterna.

Gruppen som består av fem personer bedömer cirka 120 ansökningar och har möte två gånger per år.

Referensgruppen för nationella minoriteters kulturverksamhet

Header logo