Bild- och form

Kulturrådets styrelse tillsätter arbets- och referensgrupperna. Arbetsgrupper fattar beslut medan referensgrupper lämnar förslag till beslut. Kulturrådet har fem arbetsgrupper och nio referensgrupper. Läs mer om hur de arbetar.

Referensgruppen för utställningsarrangörer inom bild- och formområdet

Inom bild- och formkonst finns en referensgrupp för verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer och projektbidrag.

Gruppen bedömer ansökningar från fria aktörer som kan ansöka om stöd till verksamhetsbidrag eller projektbidrag inom bild- och formkonstområdet.

Gruppen som består av sex personer bedömer cirka 50 ansökningar om verksamhetsbidrag och cirka 125 ansökningar om projektbidrag och har tre möten per år.

Referensgruppen för utställningsarrangörer inom bild- och formområdet

Header logo