Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.

27-30 september 2018, Göteborg

Bok och Bibliotek 2018

Vi är på plats med monter och arrangerar fyra storseminarier och ett seminarium med årets ALMA-pristagare, Jacqueline Woodson. Vårt monternummer är C02:01.

Mer information om programmet kommer när Bok och Bibliotek närmar sig - vi uppdaterar här på webben med mer information.

Läs mer på Bok och Biblioteks webbplats.


16 oktober, Stockholm 

Inkluderande ledarskap i praktiken #hbtq – framgångsfaktorer och fallgropar

Vi arrangerar en konferens tillsammans med regeringens andra hbtq-strategiska myndigheter: Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Socialstyrelsen. Målet är att ge dig som ledare och strateg, tips, inspiration och kunskap för att utveckla din verksamhet. Nätverket Stolt scenkonst berättar om Queer scenkonst och Region Västerbotten presenterar resultaten av sitt treåriga projekt Hbtq och normkritisk kompetens.

Här hittar du fullständigt program och inbjudan.

Header logo