Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.

26 april, Borås

Kulturen, politiken och samhället - Mötesplats för kulturpolitisk forskning och praktik

När: 26 april 2017, kl. 10:00-16:30
Var: Vestindien, Textile Fashion Center, Högskolan i Borås
Årets tema: Normer i kulturpolitiken
Medverkar gör Kulturrådets generaltdirektör Staffan Forssell samt företrädare från KLYS, KRO/KIF, Kulturverkstan m.fl.

Läs mer här 


23 november, Stockholm

Att överbrygga läsklyftor – en metoddag om läsfrämjande för vuxna

När: Torsdagen den 23 november 2017 kl 09.00-16.45
Var: Bio Victor, Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm

Syfte: Att sprida framgångsrika metoder mellan olika läsfrämjande aktörer för vuxnas läsande med extra fokus på prioriterade målgrupper, för att göra tillgängligt, öka motivation, ta bort hinder och stärka läsaridentiteten för alla.

Målgrupp: Dagen riktar sig till samtliga som arbetar läsfrämjande för vuxna i praktik och i strategiskt arbete, t ex folkbibliotek, läns- och regionbibliotek, arbetsplatsbibliotek, fängelsebibliotek, folkbildningsorganisationer, studieförbund och fackförbund, kriminalvården, MTM med flera

Vad vill vi ska hända efteråt: Läsfrämjande arbete för vuxna synliggörs och dagen resulterar i nya insikter och argument, ett nätverk för erfarenhetsutbyte och metodspridning.

En fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare, låna goda metodexempel och lyssna på Kriminalvårdens GD Nils Öberg. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter.

Inbjudan kommer!

Header logo