Logo Bokstart.

Bokstart

Kulturrådet har av regeringen fått i uppdrag att utvidga Bokstart samt koppla satsningen till förskolan. Satsningen syftar till att stimulera små barns språkutveckling. Regeringen tillför 10 miljoner kronor från statligt håll.  Inspirationen kommer framförallt från England där programmet kallas Bookstart och har funnits sedan 1992.

KONTAKT

Maria Telenius
Telefon: 08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

FILM

Pia Borrman på Regionbibliotek Stockholm leder satsningen i Södertälje:
– Det handlar om hur mysigt det är att sjunga och ramsa med sitt barn, om lust och glädje.

LADDA NER LOGO FÖR BOKSTART

VAD ÄR BOKSTART?

Header logo