Queering Sápmi. Foto: Sara Lindquist.

Stärkta bibliotek i hela landet

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. 2018-2020 får vi 225 miljoner kronor per år att fördela. Satsningen går under namnet Stärkta bibliotek i hela landet och syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet.

Läs mer om satsningen

Nationellt kulturskolecentrum inrättas

Kulturrådet får tio miljoner kronor av regeringen för att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum. Uppdraget handlar om att samordna och stödja den kommunala kulturskolan. Att fördela bidrag, ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera utvecklingsbehov ingår i uppdraget.

Läs mer

Bella Rune.

Krönika om konstnärlig kvalitet

I vår serie krönikor av personer som är ordförande i Kulturrådets arbets- och referensgrupper har turen nu kommit till Bella Rune, professor och konstnär. Hon avgick vid årsskiftet som ordförande i referensgruppen för utställningsarrangörer inom bild- och formområdet.

– Jag gläds åt de ökade anslagen med vetskapen om att varje krona förädlas av de tappra människor som har fått möjligheten att arbeta med detta fantastiska vi kallar konst och formkonst, säger hon.

Läs krönikan här

omslag MU-avtalet

Uppräkning av MU-avtalet

Det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar, MU-avtalet, räknas upp från och med 1 januari 2018.

Läs mer om MU-avtalet och de nya tarifferna

Galleri Verkligheten.

Nya miljoner till utställningsarrangörer inom bild och form

Kulturrådet höjer verksamhetsbidragen till 25 utställningsarrangörer i olika delar av Sverige. Sammanlagt handlar det om ökningar på tre och en halv miljoner kronor för 2018.

Läs mer och se lista över bidragets fördelning

Historiskt stor satsning på kultur i regleringsbrevet

Biblioteken, den fria konsten, kulturskolorna och de nationella minoriteternas kultur är några utpekade uppdrag i regeringens regleringsbrev till Kulturrådet. Det är stora och intressanta satsningar till följd av en rekordhöjning av kulturbudgeten. Kulturrådet har nu mottagit regleringsbrevet från kulturdepartementet.

Läs mer och ladda ned regleringsbrevet som pdf

Fri scenkonst ‒ nu kan du söka projektstöd för 2018

Du som jobbar professionellt med fri scenkonst och söker projektfinansiering ‒ ansökningsperioden är öppen och stänger den 23 januari 2018.

Läs mer om bidraget

Uusi Teatteris föreställning Dykare. Foto: Kai Kangassalo

Kulturrådet höjer kraftigt stödet till nationella minoriteters kultur

Genom verksamhetsstödet till nationella minoriteters kulturverksamhet har sex organisationer beviljats bidrag, totalt 8,2 miljoner kronor. Fem av organisationerna har beviljats bidrag tidigare och i samtliga dessa fall höjs det beviljade bidraget. Bidragen till Tornedalsteatern och Romska kulturcentret i Malmö höjs med 400 000 kr respektive 300 000 kr.

Läs mer och se lista över bidragets fördelning

Teateri.

Ökad satsning på fri scenkonst

Kulturrådet fördelar närmare 50,8 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till 55 fria aktörer inom scenkonsten. Det är en höjning med cirka 1,5 miljoner kr från tidigare år. Dessutom beviljas 1,2 miljoner kronor till sex nya projekt. Bland mottagarna finns aktörer inom teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.

Läs mer och se listorna över fördelningen

49 kulturtidskrifter får höjt stöd av Kulturrådet

Fotografisk tidskrift, Point of View och Geografier är tre nya tidskrifter som nu får stöd av Kulturrådet för första gången. 49 tidskrifter får höjt stöd för nästa år. Sammanlagt delar 86 kulturtidskrifter på drygt 22,5 miljoner kronor. Det är en ökning med drygt två miljoner kronor jämfört med förra året.

Läs mer och se lista över bidragets fördelning

Illustration: Petter Lawenius.

En och en halv miljon kronor till fristäder

I årets andra fördelning till bidrag med fristadskonstnärer får nio olika projekt dela på 1 485 000 kronor. Bland de som beviljats bidrag finns bland annat Uppsala kommuns projekt Nationell samordnare för Sveriges fristäder, Malmö stad för ICORN:s generalförsamling 2018 och Baltic Art Center som har ett projekt tillsammans med fristadskonstnären Fikret Atay.

Läs mer och se lista över bidragets fördelning

Begränsningar av den fria konsten är ett samhällsproblem

Kulturen och konsten är en viktig del av yttrandefriheten och den konstnärliga friheten är därmed en grundläggande rättighet för varje individ och för samhället. Att säkerställa rättvisa villkor för alla konstnärer och kulturarbetare innebär också en nolltolerans mot sexuella trakasserier och därmed ett stärkande av jämställdheten i samhället. Det skriver Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg och Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell. Idag släpps Unescos nya rapport "Reshaping cultural policies - advancing creativity for development".

Läs debattartikeln och ladda ned rapporten

Alice Bah Kuhnke. (Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

Tio kulturpolitiska steg efter #metoo

Kultursverige ska bli fritt från sexuella trakasserier. Det slog kulturminister Alice Bah Kuhnke fast på en pressträff i Rosenbad den 13 december. Ut ur skuggorna, in i strålkastarljuset – de tio första kulturpolitiska stegen med anledning av #metoo var temat.

Läs mer

Kulturbudgeten klubbad igenom av riksdagen

Nu är det beslutat - den generösa kulturbudgeten som regeringen föreslog tidigare under hösten har nu klubbats igenom. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid ska fördelas. 15,9 miljarder ur statens budget för 2018 går till detta område.

Läs mer

Kulturrådet på Folk och Kultur!

7-10 februari 2018 hålls första upplagan av Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna. Temat är kulturens roll som motor i ett hållbart samhällsbygge och Kulturrådet kommer att vara på plats för att prata om aktuella satsningar och uppdrag.

Läs mer om Kulturrådet på Folk och Kultur 2018

STÖRNINGAR I ONLINETJÄNSTEN

På grund av serverunderhåll fredag 19 januari kl 15.00-lördag morgon kan störningar i onlinetjänsten och på webbplatsen förekomma under denna tid. Vi beklagar detta.

Header logo