Skånes dansteater. Foto: Malin Arnesson.

Vi åker till Sydkorea för PAMS 2018!

PAMS eller Performing Arts Market in Seoul är en årlig konferens med syfte att främja koreansk scenkonst och bygga internationella nätverk inom scenkonstområdet. Sedan 2012, samordnar vi den svenska närvaron på PAMS i Seoul mellan den 7–12 oktober.

Läs mer om PAMS 2018 här

Not Quite. Foto: Karl Hallberg.

Nu öppnar vi ansökningsomgången för konsthantverk!

Vi fördelar en gång om året verksamhetsbidrag till fria aktörer inom konsthantverk. Du som söker ska vara en professionell aktör; exempelvis ett konsthantverkskooperativ eller en grupp yrkesverksamma konsthantverkare som bedriver verksamhet i Sverige. Du kan söka stöd för utåtriktad verksamhet som exempelvis utställningar, programverksamhet och kunskapsspridning om konsthantverk.

Läs mer och ansök här

Barytonhorn. Foto: Scott D. Turner

Nu gäller nya riktlinjer för bidrag till musikarrangörer

Sedan juni 2018 gäller nya riktlinjer för de som söker verksamhetsbidrag eller projektbidrag till musikarrangörer. Bland annat blir det nu även möjligt för enskilda näringsidkare med F-skattsedel att söka verksamhetsbidrag. Årets ansökningsomgång startar den 18 september och är öppen fram till den 16 oktober.

Läs mer om de nya riktlinjerna

Bildomslag: Dans för Hälsa – en forskningsbaserad insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos ungdomar. Fotograf Magnus Westerborn

Nationell översyn av kultur och hälsa

Kulturrådet skickar idag, den 17 september, en rapport om området kultur och hälsa till regeringen. I vår översyn ger vi en bild av hur kultursektor och hälso- och sjukvårdssektor i samtliga svenska regioner arbetar med området kultur och hälsa, och hur de samverkar.

Läs mer om rapporten här

ALMA-pristagaren Jacqueline Woodson kommer till Bokmässan. Foto: Mary Chitgar

Jacqueline Woodson inviger årets bokmässa

ALMA-pristagaren Jacqueline Woodson kommer till Göteborg den 27 september och inviger bokmässan! Därefter är hon på plats i vår monter C02:01 under hela mässan. Vi kommer också att hålla flera spännande storseminarier, och du kan träffa Läsambassadören Johan Anderblad och våra handläggare som är på plats.

Läs mer om Bokmässan 2018 här

Foto: Susanne Kronholm

Nya regler för kulturskolebidraget

Nu har regeringen beslutat om nya regler för kulturskolebidraget som Kulturrådet betalar ut genom sitt nya Kulturskolecentrum. Bättre tillgänglighet och höjd kvalitet är ledorden för den nya förordningen.

Läs mer om de nya reglerna

Bokstart – en bra start för språket

Bristande läsförmåga är ett växande problem i Sverige. Sedan 2014 har vi drivit projektet Bokstart där bibliotek och barnhälsovård tar ett gemensamt grepp för att vända trenden. Nu släpps en rapport med resultat från de första tre åren.

Läs mer om rapporten här

Illustration Helena Shutrick.

Video från Konstnärlig frihet inom ramen för kulturpolitiken

Den 6 september arrangerade vi och Konstnärsnämnden en konferens i Filmhuset i Stockholm som handlade om konstnärlig frihet, kulturpolitik och uppföljning av #metoo. Du som missade direktsändningen på våra sociala medier får nu även möjlighet att titta på klippen i efterhand. Dessutom finns även undertexter till samtliga klipp!

Läs mer om konferensen och se videoklipp med undertext här

Sikås.

Kulturrådet ska stärka kultursatsning i glesbygd

Den 30 augusti, fick Kulturrådet ett nytt regeringsuppdrag som handlar om att förbereda satsningar på att stärka kulturverksamheter i glesbygden. Under perioden 2019–2020 ska några pilotprojekt dra igång. Erfarenheter från projekten ska sedan spridas till berörda aktörer i hela landet.

Läs mer om satsningen här

Satans Demokrati i samverkan med komponist Magnus Larsson. Foto: Magnus Swärd.

Nu kan du söka Samverkan med komponister

Igår öppnade vi höstens ansökningsomgång för Samverkan med komponister. Fram till den 20 september 2018 kan du söka bidraget. Nytt för denna omgång är att du som söker ska skicka in ett ljudprov i MP3-format.

Läs mer om ljudprovet och hur du söker här

Bokstart – höstens ansökningsomgång

Bokstart – höstens ansökningsomgång

Nu öppnar höstens ansökningsomgång för vårt bidrag Bokstart – satsningen för att stimulera barns språkutveckling! Sista ansökningsdag är 20 september. Huvudsökande ska vara ett folkbibliotek eller en regional biblioteksverksamhet och det ska finnas minst en samarbetspartner inom barnhälsovård och/eller förskola som medsökande. 

 

Läs mer om Bokstart

Fonogramstöd för musikutgivare

Igår öppnade höstens ansökningsomgång för fonogramstöd!
Fram till den 13 september kan professionella musikutgivare söka stöd för aktuella produktioner.

Så söker du fonogramstöd

Stärkta bibliotek – dags att söka

Stärkta bibliotek – dags att söka

Nu öppnar den andra ansökningsomgången för vårt nya bidrag Stärkta bibliotek! Sista ansökningsdag är 11 september och bibliotekens huvudmän – det vill säga kommunerna – kan söka stöd tillsammans eller enskilt.

Läs mer om Stärkta bibliotek

Kulturrådet i Almedalen 2018

Almedalen 2018 – i backspegeln

Vad hände i Almedalen 2018? Vi arrangerade två seminarier tisdagen den 3 juli, samt en föreläsning och mingelfrukost onsdagen den 4 juli. Det första handlade om kulturpolitik i de olika nordiska länderna och följdes av ett panelsamtal om kulturklyftan och samhällsbygget. Vi avslutade vår närvaro i Visby med en föreläsning och debatt i Länsstyrelsens trädgård.

Läs en sammanfattning av våra aktiviteter i Almedalen 2018 här

Bild på Europeisk karta

13 svenska organisationer får EU-stöd

Nu har Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) fattat beslut för årets utlysning om stöd till europeiska samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa. Totalt 13 svenska organisationer har beviljats stöd för att samarbeta internationellt med organisationer i och utanför Europa. Projekten innefattar många konstområden och de svenska organisationerna samarbetar med kulturaktörer från ett stort antal olika länder. Stort grattis till er alla från oss på Kreativa Europa Desk Sverige!

Läs mer om europeiska samarbetsprojektet här

Spelutveckling, hembygdsgårdar och design får stöd från EU:s strukturfonder

Under förra året fick 271 projekt drygt 220 miljoner kronor i stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det visar den årliga strukturfondsrapport som Kulturrådet tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet, på regeringens uppdrag. Antalet beviljade projekt är fler jämfört med 2016, men det totala stödbeloppet är lägre.

Läs mer om rapporten

Header logo