Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Hbtq i kulturen

På de här sidorna kan du följa Kulturrådets arbete med hbtq-frågor. Vi rapporterar, omvärldsbevakar och lyfter fram kulturprojekt. Vi tar gärna emot dina tips.

Bilden: Missionären – Malin Hellkvist Selléns berättarföreställning om lesbiska kristna missionärer. Premiär hösten 2016. Foto: Sofia Runarsdotter.

Normbrytande berättelser i Uppsala

Projektet UPSALA, DARLING - om queera minnen och glömda rum kommer under våren 2017 att samla in normbrytande berättelser om Uppsala stad och län och uppmanar den som vill bidra med egna berättelser att delta. Genom arkivarbete, inlämnade berättelser och intervjuer kommer queera händelser och minnen som är kopplade till specifika platser i staden att kartläggas.

Läs mer om projektet

Fokus på normer i årets bokprovning

Varje år kör Barnboksinstitutet sin bokprovning. Institutet går igenom förra årets utgivning av barn- och ungdomsböcker och trender lyfts fram. Trenden i utgivningen 2016 kan sägas vara normer. Eller varför inte inkludering?

Läs mer om årets bokprovning

Foto: Ingemar Gram 1961. Bilden hämtad från Stockholmskällan.

Stockholm läser Bengt Martin

Under 2017 anordnas en mängd aktiviteter i Stockholm med anknytning till Sodomsäpplet av författaren Bengt Martin, alltifrån bokcirklar till författarsamtal och stadsvandringar. Läs och ladda ner hela programmet på Stockholms stadsbiblioteks webbplats.

Läs mer om evenemanget

uNomalanga and the Witch

CinemAfrica lyfter fram det queera Sydafrika

Filmfestivalen CinemAfrica, som i år äger rum 22-26 februari i Stockholm, är inriktad på att sprida högkvalitativ film från och om Afrika. Långfilmer, kortfilmer och dokumentärer visas och festivalen fungerar som ett forum för afrikansk film i Sverige. Torsdag 23 februari visas två kortfilmer med hbtq i Sydafrika som tema: "Squeers" (2016, regi: Matt Torode) och "uNomalanga and the Witch" (2015, regi: Palesa Shongwe).

Läs mer om evenemanget

Lesbiska livsöden på turnerande museum

Myter och Verkligheter heter ett nyligen startat projekt av föreningen Lesbisk Makt, finansierat av Postkodlotteriet. Genom insamling av berättelser och material, ett turnerande museum och utbildning av museipersonal lyfts HBTQ-personers historia fram.

Läs mer om Myter och Verkligheter

Omslag Stödjande och stäkarnde.

Stödjande och stäkarnde folder

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har givit ut foldern Stödjande och stärkande. Foldern vänder sig till unga hbtq-personer. Den presenterar identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer.

Läs mer om foldern

Regeringens hbt-strategi utvärderad

Nyligen utvärderade Statskontoret regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (hbt-strategin). Statskontorets övergripande slutsats är att de statliga insatserna och strukturen i strategin har bidragit till att uppfylla strategins övergripande mål.

Läs mer om utvärderingen

Stillbild ur: Spermahoran. Foto: Maja Borg. Original Super-8, processad av Maja Borg och Anna Linder.

Queera bilder i Göteborg

I samband med Göteborgs Filmfestival den 4-5 februari visar Göteborgs Konsthall Queera rörliga bilder.– Ett tvådagars filmprogram av konstnären och curatorn Anna Linder. Linders film Spermahoran kommer ha Sverigepremiär.

Läs mer om Queera rörliga bilder

Transpersoners levnadsvillkor utreds

Tidigare förbundsordförande Ulrika Westerlund har utsetts till särskild utredare i utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner. Utredaren ska göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället.

Läs mer om utredningen

Norra Sverige fortsätter satsa strategiskt

Det treåriga samverkansprojektet Hbtq och normkritisk kompetens går nu in på andra året. Samtliga medverkande regioner har stärkt hbtq-perspektivet. Insatser har gjorts för att öka medvetenheten om hbtq bland både tjänstepersoner och politiker.

Läs mer om projektet

Omslag Queer kultur

Queer kultur

Queer kultur heter en ny skrift från Kulturrådet som sätter fokus på hbtq i kulturen. Queer kultur handlar om grundläggande mänskliga rättigheter som ger vidgade vyer och ett rikare kulturliv.

Läs mer om skriften

Annica Karlsson Rixon. Foto: Anneli Tillberg.

Queer gemenskap i ny avhandling

Annica Karlsson Rixon är konstnär och fotograf. Nyligen disputerade hon i fotografisk gestaltning. På Nationella sekretariatet för genusforsknings webbplats intervjuas konstnären.

Läs mer om avhandlingen

Förändrade attityder och ett öppnare samhälle

Kulturrådet har fått regeringens uppdrag att öka kunskapen om hur kulturaktörer kan synliggöra normer och utmana negativa stereotyper inom konst och kultur. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Riksutställningar 2016.

Läs mer om uppdraget

Transpersoners rättigheter stärks

Regeringen föreslår tre åtgärder för att stärka transpersoners rättigheter. Det skriver regeringen i en artikel på DN Debatt. Var femte transperson har utsatts för våld och fler än var tredje transperson har övervägt att ta sitt liv, enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten.

Läs hela nyheten

Header logo