Tyst teater

Insatser för tillgängligare kulturliv

Med ett halvår kvar av uppdraget för ökad tillgänglighet i kulturlivet sammanfattar Kulturrådet nu hur arbetet hittills har gått. Uppdraget har pågått sedan 2011 och när 2016 är slut ska kulturansvariga i regioner och landsting avrapportera arbetet.

Under 2011–2016 har Kulturrådet i uppdrag av regeringen att ge stöd till och inspirera kulturlivet för att bli mer tillgängligt. Uppdraget har utgått från tre delmål som handlar om att kulturinstitutioner och andra som tar emot statlig finansiering, antingen direkt från Kulturrådet, eller från regioner och landsting inom den så kallade kultursamverkansmodellen ska:

  • ha handlingsplaner för ökad tillgänglighet
  • inte verka i lokaler där enkelt avhjälpta hinder finns
  • ha tillgängliga webbplatser och e-tjänster

Med endast ett halvår kvar av uppdraget har Kulturrådet gjort många olika insatser.

Krav på ökad tillgänglighet

Under perioden har Kulturrådet gjort insatser för att de funktionshinderspolitiska målsättningarna inom kulturområdet ska uppnås. Till exempel har krav på arbete för ökad tillgänglighet kopplats till bidragsgivningen. De tre delmål som myndigheten arbetar med är kriterier för beslut om statliga medel till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen. Det görs för att fler människor ska kunna ta del av verksamheter som bedrivs med statligt kulturstöd.

Spridning av kunskap

Under perioden har Kulturrådet också spridit information om tillgänglighet. Kunskapsmaterial och stöd till tillgänglighetsarbetet har lagts upp på webben, i sociala medier, eller via utskick. Kulturrådet deltar årligen i ett stort antal konferenser och seminarier och informerar om ökad tillgänglighet. Regelbundna dialoger sker med de regioner som tar emot och fördelar de statliga medlen för regional kulturverksamhet.

Sedan 2013 hålls formella samråd med den centrala funktionshindersrörelsen, Handikappförbunden och DHR för att vårt arbete med tillgänglighet ska bli ännu bättre.

Anpassade krav

Under strategiperioden har vi varit noga med att tänka på att våra delmål ska vara rimliga för mindre aktörer. Vi ställer till exempel inte lika höga krav på mindre aktörer som på större när det gäller tillgängliga webbsidor. Alla aktörer med publik verksamhet ska dock informera om sin tillgänglighet på sin webbplats, FB-sida, eller fristående evenemangskalendrar. Det kostar inte mycket och gör skillnad i tillgänglighet. Vi tipsar med tanke på mindre aktörer också även om gratisverktyg som om de används på rätt sätt kan användas för att skapa tillgängliga webbplatser.

KONTAKT

Karin Westling
Telefon: 08 519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

Header logo