Bokgåvor till förskolan

Kulturrådet har fått ett nytt uppdrag kring läsfrämjande insatser i förskolan. Utöver en extra satsning på högläsning ska alla förskolor i Sverige få gratis böcker! Syftet är att stärka förskolornas läsfrämjande arbete och skapa intresse för läsning hos barn och föräldrar.

Under november kommer alla kommuner i Sverige få en rekvisition per post från Kulturrådet, gällande utbetalning av bidrag för att beställa böckerna. Bokbeställningarna kommer gå att göra under 2019. Detta är ett engångsuppdrag och omfattar 50 miljoner kronor.  
 
Kulturrådets uppdrag innebär att vi ska:

  •  erbjuda ett brett urval av titlar som tagits fram av sakkunniga. Urvalet görs utifrån verkens kvalitet och tar hänsyn till barns olika förutsättningar.  Det är böcker inom olika genrer och olika språk, inklusive minoritetsspråken.
  • göra så att förskolorna får titlarna distribuerade till sig utan kostnad.
  • tillhandahålla en handledning om högläsning och annan läsfrämjande verksamhet i förskolan och informationsmaterial till föräldrar om högläsningens betydelse och hur en för barnen språkutvecklande högläsning kan gå till.
  • främja samverkan mellan förskolor och folkbibliotek när det gäller det läsfrämjande arbetet.
Utbetalning och beställning
  • Vi betalar ut pengar till kommunerna baserat på antal förskoleenheter/kommun. Det gäller både kommunala och fristående förskolor, dock ej öppna förskolor.
  • Förskolorna kommer att kunna lägga beställningar (via webbshop direkt till leverantör) under våren utifrån ett bestämt belopp som inte får övertrasseras.
  • Leverantören samlar ihop fakturorna och fakturerar kommunerna, men paketen distribueras till respektive förskola, om kommunerna inte önskar något annat.
  • En rekvisition med utbetalning skickas ut i mitten av november.
  • Bokbeställningarna kommer gå att göra under 2019.

Om satsningen på litteraturfrämjande insatser i förskolan:
Förskolan når de flesta barn och spelar en viktig roll för att tidigt uppmuntra barns nyfikenhet och intresse för läsning. Satsningen är ett komplement till de läsfrämjande insatser som redan görs på förskolor runt om i Sverige, som till exempel läslyftet och Bokstart.

Header logo