Foto: Intercult Corners

På plats

På följande platser kan du möta Kulturrådet/Kreativa Europa Desk Kultur den närmaste tiden för att höra mer om EU-programmet Kreativa Europa.


Malmö, 6 september

Creative.Collective

Den 6 september deltar Kulturrådet och Kreativa Europa Desk Kultur vid Creative.Collective i Malmö; en konferens om konst, interdisciplinära samarbeten och kollektivism i den kreativa sektorn.

Från Kulturrådet medverkar Margareta Brilioth, handläggare, som informerar om myndighetens olika bidrag samt om Kreativa Europa som är ett stödprogram för internationella samarbetsprojekt inom kulturella och kreativa näringar.

Även Konstnärsnämnden/Kulturbryggan, Malmö Stad och Intercult är på plats för information och rådgivning. Creative.Collective är ett satellitevenemang till The Conference.

Läs mer och anmäld dig genom att följa denna länk


Östersund, 8 februari

NCK:s vårkonferens i Östersund

Den 8 februari deltar Kreativa Europa Desk Kultur vid NCK:s vårkonferens i Östersund (Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity) med ett seminarium om möjligheter inom Kreativa Europa för organisationer inom kulturarvsområdet.

Läs mer om konferensen


Stockholm, 23 februari

INFORMATIONSTRÄFF

Med anledning av utlysningen om stöd till Europeiska plattformar arrangerar Kreativa Europa Desk Kultur en informationsträff på Kulturrådet i Stockholm torsdagen den 23 februari kl. 10-12. Träffen kommer att innehålla information om stödet och hur en plattform kan arbeta och sedan en konkret genomgång av ansökningshandlingarna, framförallt ansökningsblanketten. Självklart finns tid att ställa frågor.

Anmäl er senast den 20 februari till elin.rosenstrom@kulturradet.se om ni är intresserade.

Header logo