Utlysning om mobilitetsstöd inom European Creative Hubs Network

Nu finns en ny möjlighet att söka mobilitetsstöd inom Europeiska kommissionens satsning European Creative Hubs Network. Stödet ska möjliggöra för ledare och personal vid ”kreativa hubbar” i Europa att besöka och dela erfarenheter och kunskap med andra liknande verksamheter inom unionen.

Vad är Peer-to-peer Exchange Scheme?
Peer-to-peer (P2P) Exchange Scheme ska främja ett ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan kreativa hubbar i Europa. Totalt 50 personer kommer att beviljas stöd inom programmet.  Stöd finns att söka för resa och uppehälle. Varje person kan max. få 1 000 euro och utbytet måste pågå i minst tre dagar. 

British Council ansvarar för programmet som finansieras via Kreativa Europa.
Sista ansökningsdatum är den 23 april 2017.

Läs mer och ansök här

Anvisningar för ansökan (pdf)

Via den här bloggen kan du ta del av berättelser från tidigare utbyten inom European Creative Hubs Network

Här kan du läsa om svenska STPLN:s erfarenheter från nätverket

Header logo