Ny studie om värdekedjor inom de kulturella och kreativa sektorerna (KKS)

EU-kommissionens Generaldirektorat för utbildning och kultur (DG EAC) har publicerat en ny rapport om värdekedjor för olika konst- och kulturformer. I rapporten analyseras hur de hänger samman och hur digital teknik påverkar de olika stegen i värdekedjan. Författarna ger rekommendationer till policymakers om vilka insatser som behövs för att ytterligare utveckla KKS i den digitala miljön.

MAPPING THE CREATIVE VALUE CHAINS

Header logo