Ny rapport om svensk medverkan i Kreativa Europa 2016

Kulturrådet har nu lämnat den årliga rapporten om svensk medverkan i EU-programmet Kreativa Europa till regeringen. Rapporten visar att svenska aktörer inom kultur och audiovisuella medier är mycket aktiva att söka stöd inom programmet. Sammanlagt 52 svenska organisationer deltar 67 olika projekt som beviljades totalt 9 858 794 euro inom Kreativa Europa 2016.

Stödsumman som beviljats svenskt deltagande inom delprogrammet Kultur uppgick till 3 861 061 euro, inom delprogrammet MEDIA (film, tv och dataspel) 5 027 493 euro och inom det sektorsövergripande programområdets stöd för integration av flyktingar via konst, kultur och audiovisuella medier beviljades projekt med svenska aktörer 970 240 euro.

Inom delprogrammet Kultur har de svenska organisationerna främst fått stöd för att samarbeta med andra kulturorganisationer i Europa och genomföra omfattande, gemensamma europeiska projekt. Inom delprogrammet MEDIA fick svenska audiovisuella aktörer bland annat stöd för utveckling av film- och tv-produktioner samt distributionsstöd för att visa europeisk kvalitetsfilm på svenska biografer. I utlysningen om stöd till projekt med fokus på migration deltar nio svenska organisationer i fem projekt, vilket gör att Sverige, efter Italien, var det land med bäst resultat.

I rapporten beskrivs de projekt som har fått stöd och det anges vilka europeiska organisationer som de svenska kulturaktörerna samarbetar med. Ni kan också läsa mer om de olika samarbetsprojekten genom att via länkar i rapporten klicka er vidare till projektens egna webbplatser.

De svenska aktörer som fick EU-stöd fån Kreativa Europa förra året är verksamma inom flera olika konst- och kulturområden och samarbetar med organisationer från många europeiska länder. De projekt som fått stöd inom programmet bidrar till en ökad internationalisering och utveckling av kultursektorn i Sverige och Europa.

SVENSK MEDVERKAN I EU-PROGRAMMET KREATIVA EUROPA 2016

Header logo