Lär dig mer om EU-programmet Horisont 2020

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram. I höst anordnar Vinnova kurser som riktar sig till dig som är intresserad av att söka stöd inom programmet.

Med en totalbudget på nära 80 miljoner euro under perioden 2014-2020 är Horisont 2020 världens största forsknings- och innovationsprogram. Programmet består av tre nyckelområden: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. Inför programmets sista del 2018-2020 erbjuder Vinnova ett utökat kursutbud kring finansiering och ansökningsprocesser. Kursledarena är de nationella kontaktpersonerna (NCP) på Vinnova och kurserna kommer att hållas på svenska. Kurserna är kostnadsfria.

• Lär dig mer om Horisont 2020 Denna kurs erbjuder ett grundläggande gemensamt förmiddagspass där de olika delarna av programmet samt EU:s struktur och processer presenteras. Eftermiddagen är inriktad på att skriva en ansökan och är indelad i två pass där man väljer antingen samarbetsprojekt eller Marie Sklodowska Curie Action (MSCA). Detta är en heldagskurs som blandar teori och praktik. Datum: 21 november


• Grundkurs: Finansiella frågor inom Horisont 2020 Kursen vänder sig specifikt till dig som arbetar med att administrera Horisont 2020-projekt och som vill ha en generell överblick över det finansiella regelverket som styr. Vi kommer bland annat ta upp ersättningsnivåer, tillåtna kostnader, personalkostnader och tredje parts deltagande. Vi tittar också på EU-kommissionens ansökningsportal och Grant Agreement. Datum: 26 september
• Rapportering och revision inom Horisont 2020 Kursen vänder sig specifikt till dig som arbetar med den ekonomiska rapporteringen av Horisont 2020-projekt. Detta är en heldagskurs som blandar teori och praktik. Datum: 4 oktober Fler kurstillfällen erbjuds under våren 2018.

Läs mer om kurserna och anmäl dig här.

Kreativa Europa Desk Sverige arrangerade förra året ett seminarium med Vinnova om stödmöjligheterna inom Horisont 2020 för aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna. Seminariet finns att se här.

Header logo