Europeisk bibliotekskonferens i Århus

I år äger konferensen EBLIDA-NAPLE 25th Annual Conference med titeln Let’s rethink rum i kulturhuvudstaden Århus den 4 maj 2017. Let’s rethink är också tema för kulturhuvudstadsåret.

Dagen innehåller många olika programpunkter, exempelvis Rethinking Libraries, keynote av Vincent Chapdelaine från Québec, Kanada. Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie från Kungl. biblioteket i Sverige talar i Session 2 : Library Strategy and Advocacy – World Café Session.

Som ni vet går det utmärkt att ansöka om stöd för europeiska samarbetsprojekt inom Kreativa Europa för projekt med fokus på litteratur och läsning. Att delta på europeiska konferenser är ett sätt att stärka era nätverk och få nya professionella kontakter, vilket är en grundförutsättning för att samarbeta på europeisk nivå. Stödet till samarbetsprojekt inom Kreativa Europa erbjuder intressanta möjligheter för exempelvis internationella bibliotekssamarbeten.

Header logo