Aktuella utlysningar inom Nordisk kulturfond

Nordiska kulturfonden stöttar projekt inom alla konst- och kulturområden som bidrar till ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden som är mångsidigt, tillgängligt och av hög kvalitet. För er som planerar nordiska samarbeten finns nu två stödmöjligheter inom Nordisk kulturfond.

PROJEKTSTÖD

Nordisk relevans och nordiskt samarbete ska vara en grundpelare i projektet. Den sökande kan vara privatperson, grupp, organisation, institution, förening eller företag. Det är inte nödvändigt att vara bosatt i Norden eller ha nordisk nationalitet för att ansöka.

Projektet kan högst pågå under det år som stödet beviljas samt de två efterföljande kalenderåren.

Nordiska kulturfonden stöder exempelvis inte:

• projekt vars enda eller primära mål är produktion och utgivning av produkter, t.ex. musikutgivning, film- och tv-produktion, produktion av dataspel, bokutgivning eller översättning
• turnéverksamhet, om den inte är en del av ett bredare nordiskt samarbete
• studievistelser
• deltagande i evenemang och arrangemang för enskilda och grupper – endast arrangören kan söka stöd för det
• institutioners driftskostnader, byggande och inköp av teknisk utrustning
• bilaterala samarbeten som inte har ett bredare nordiskt innehåll eller målgrupp

Sista ansökningsdatum är den 2 oktober. Läs mer om bedömningskriterier och villkor: https://www.nordiskkulturfond.org/sv/ansoek-om-stoed/

OPSTART

Stödformen OPSTART har som mål att utveckla konst- och kulturlivet i Norden genom att stödja utveckling av lovande projektidéer och i uppstartsfasen av nya nordiska projekt. Inom OPSTART kan stöd ges till sökande som har intressanta idéer till nya konst- eller kulturprojekt och som vill utveckla dessa till ett konkret nordiskt samarbete.

Stöd inom OPSTART kan ges till konst- och kulturprojekt med samarbetspartner från flera av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland). Om ett OPSTART-projekt endast involverar två av dessa länder ska projektet sikta på att utöka sin geografiska omfattning. Med OPSTART-stödet kan ni utveckla projektets kvalitet samt projektets nordiska relevans och substans i det nordiska samarbetet. Aktörer inom alla konst- och kulturområden är behöriga att ansöka. Ansökan kan göras av enskilda, grupper, organisationer, institutioner, föreningar och företag. De sökande måste liksom för projektstödet, inte vara bosatta i Norden eller ha nordisk nationalitet.

Det går att ansöka om upp till 25 000 danska kronor och ansökningar kan lämnas löpande.

Läs mer om OPSTART

Header logo