Ytterligare 60 miljoner euro till lånegarantiinstrumentet inom Kreativa Europa

I december fick lånegarantiinstrumentet för den kulturella och kreativa sektorn tillgång till ytterligare 60 miljoner euro. Lånegarantin förväntas lösgöra omkring en miljard euro i investeringar i kulturella och kreativa sektorn.

I och med tillskottet finns nu sammanlagt 181 miljoner euro i det garantisystem som är en del av Kreativa Europa och som förvaltas av Europeiska investeringsfonden (EIF). Tack vare den kan organisationer söka finansiering till investeringar, verksamheter och projekt via de parter som godkänts av EIF.

Än så länge deltar banker i Spanien, Frankrike och Rumänien i samarbetet. Den utökade finansieringen innebär att ytterligare fyra kreditinstitut i Tjeckien, Italien och Belgien nu har skrivit avtal och kommer att finansiera verksamheter inom kulturella och kreativa sektorn, med säkerhet i bankgarantin. Det finns än så länge ingen aktör i Sverige som har ansökt till EIF om att delta och erbjuda lånegarantier till svenska organisationer och företag inom de kulturella och kreativa sektorerna. Utlysningen är öppen till år 2020 för banker, låneinstitut och andra typer av privata eller offentliga organisationer.

Läs mer om tillskottet till lånegarantiinstrumentet

Läs mer om den löpande utlysningen hos Europeiska investeringsfonden

Header logo