Queering Sápmi. Foto: Sara Lindquist.
Bild på Europeisk karta

13 svenska organisationer får EU-stöd

Nu har Education, Audivisual and Culture Executive Agency (EACEA) fattat beslut för årets utlysning om stöd till europeiska samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa. Totalt 13 svenska organisationer har beviljats stöd för att samarbeta internationellt med organisationer i och utanför Europa. Projekten innefattar många konstområden och de svenska organisationerna samarbetar med kulturaktörer från ett stort antal olika länder.

Stort grattis till er alla från oss på Kreativa Europa Desk Sverige!

Läs mer om europeiska samarbetsprojektet här

Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell. Foto: José Figueroa / Kultur i Almedalen

”Svensk kulturpolitik är en förebild”

Under ett av våra seminarier i Almedalen i början av juli höll vår generaldirektör Staffan Forssell ett tal om yttrandefrihet, jämlikhet och Sveriges kulturpolitik som förebild. 

Läs Staffan Forssells tal här (på engelska)

Se filmklipp från Almedalen

Här kan du titta på seminariet "Rättvist fördelad kultur" som vi arrangerade under Almedalsveckan:

Läs mer om seminariet

Röster från 24 Kreativa platser

Varför är lokal delaktighet viktigt för att lyckas med ett projekt? Nu kan du se en film med deltagare från de 24 projekt som deltog på Kreativa platsers andra nationella träff i Stockholm på Unga Klara och i Rinkeby Folkets Hus.

Se filmen om röster från 24 Kreativa platser här

Bild på årsrapportens framsida.

Rekordmånga svenska organisationer fick stöd 2017

Totalt 19 svenska organisationer fick stöd genom Kreativa Europas delprogram Kultur förra året. Den summa som svenska organisationer var med och delade på 2017 inom programmets kulturdel är den hittills största under programperioden 2014-2020. Över 13 miljoner euro gick till projekt där svenska organisationer deltar.

Läs mer om resultatet för 2017

Majoriteten av kulturpengarna går till regionerna

Av 2,3 miljarder gick drygt 1,9 miljarder till regionerna, det visar utfallet för vår bidragsgivning 2017. Största delen av pengarna fördelades inom kultursamverkansmodellen men regionerna har även fått medel inom exempelvis Skapande skola och den fria scenkonsten.

Läs rapporten

Spelutveckling, hembygdsgårdar och design får stöd från EU:s strukturfonder

Under förra året fick 271 projekt drygt 220 miljoner kronor i stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det visar den årliga strukturfondsrapport som Kulturrådet tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet, på regeringens uppdrag. Antalet beviljade projekt är fler jämfört med 2016, men det totala stödbeloppet är lägre.

Läs mer om rapporten här

99 miljoner kronor till Sveriges kulturskolor

Kulturskolecentrum är Kulturrådets nya resurscentrum för kulturskolor och nu delar vi ut bidrag till 217 kommuner runtom i Sverige. - Det finns en bred enighet bakom de nationella satsningarna på kulturskolorna, det har länge efterfrågats inte minst av kulturskolorna själva. Vi vet att inte alla barn har haft möjlighet att delta i kulturskolornas verksamhet och därför känns det glädjande att vi är med och skapar möjligheter för fler barn och unga att ta del av kulturskolorna på lika villkor, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Läs mer om kulturskolebidraget

Malmö Dockteater. Foto: Elin Aldén.

Dockteater och cirkus på frammarsch inom scenkonsten

Kulturrådet fördelar nu 90 miljoner kronor i bidrag till aktörer inom teater, opera, cirkus, dans, performance och övriga uttryck. Scenkonsten expanderar och en mångfald av konstnärliga uttrycksformer tar plats som exempelvis dockteater och cirkus.

Läs mer om fördelningen

Sök ökat stöd till bild-och formkonst

Inför hösten finns mer pengar att söka för fria aktörer inom konstområdet bild och form. Ansökningsomgången för utställningsarrangörer och projektbidrag öppnar den 21 augusti och pågår till den 18 september.

Läs mer om ökat stöd till bild- och formkonst

Foto: Susanne Kronholm.

Stärkta bibliotek i hela landet

För första gången har Kulturrådet fördelat stöd till folkbiblioteken inom satsningen Stärkta bibliotek. Fler än 200 insatser över hela landet får sammanlagt 153 miljoner kronor. Bland annat ska Malmö stad skapa ett bibliotek utan hinder med satsning på teknik och kompetensutveckling i frågor som rör funktionshinder, Jokkmokk tar fram en arbetsmodell för läsfrämjande för små barn, Vingåker anställer en uppsökande landsbygdsbibliotekarie och Motala satsar på digital delaktighet.

Läs mer om fördelningen

Musikens makt. Foto: Anna Hörnell

Musikarrangörer får 3,3 miljoner kronor i projektbidrag

Kulturrådet har fördelat 3,3 miljoner kronor till 36 olika nyskapande projekt som drivs av svenska musikarrangörer och innefattar konsertserier, musikfestivaler och främjande insatser av arrangörsledet.

Läs mer om fördelningen

Bild på loggan för Music Moves Europe

Utlysningar om stöd: Music Moves Europe

Nu har EU-kommissionen fyra utlysningar för musiksektorn i Europa inom den nya satsningen Music Moves Europe. Det var i slutet av förra året som Europaparlamentet fattade beslut om den pilotsatsning, en så kallad Preparatory Action, som nu lanseras. 

Läs mer om satsningen

Jacqueline Woodson. Foto: Stefan Tell

Jacqueline Woodson till Bokmässan

I måndags tog Jacqueline Woodson emot Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne och samtidigt landade översättningen av hennes bok Brun flicka drömmer i de svenska bokhandlarna. I september gästar hon Bokmässan i Göteborg.

Läs mer om Jacqueline Woodson på Bokmässan

Foto av barnhänder som håller bok

Kulturrådet satsar på läsning i förskolan

Vi har fått regeringens uppdrag att satsa på läsfrämjande i förskolan. Tanken är att skapa intresse för läsning hos både barn och föräldrar. Satsningen är på 50 miljoner kronor och pågår under resten av året.

Läs mer om satsningen

Header logo