Skånes dansteater. Foto: Malin Arnesson.
Från Fjårds föreställning Havet.

43 komponister och musikskapare får stöd i höstomgången

Kulturrådet fördelar drygt 3,4 miljoner kronor till samverkan med komponister och musikskapare i höstens bidragsomgång. 31 projekt i samarbete med 43 komponister får stöd runtom i landet. Några projekt vänder sig helt till barn och unga. Det var jämn könsfördelning bland de 43 komponisterna.

Läs mer om höstomgångens fördelning

Glada barn som läser böcker på biblioteket. Foto: Susanne Kronholm

Ännu starkare bibliotek i hela landet

Vi fördelar närmare 70 miljoner kronor till folkbiblioteken. Det är andra omgången i den treåriga satsningen Stärkta bibliotek som initierats av regeringen. Exempelvis satsar Kalmar på en familjeavdelning, Malmö stad på Världens bibliotek och Storuman på en samisk biblioteksbuss.

Läs mer om fördelningen här

Webbinarium om Skapande skola 27/11

Välkommen till ett webbinarium om Skapande skola den 27 november klockan 10-11. Du får en presentation av ansökningsomgången 2019/20 och därefter blir det en öppen frågestund via chatt. Om du inte har möjlighet att delta vid sändningstillfället kan du ta del av en inspelning som läggs upp på webbsidan efteråt.

Klicka här för att anmäla dig

Johan Anderblad. Foto: Susanne Kronholm

Läsambassadör Johan Anderblad på Smålandsturné

Nu är det Internationella barnboksveckan och läsambassadören Johan Anderblad besöker biblioteken i Vetlanda, Gnosjö, Sävsjö, Mullsjö och Värnamo under hela vecka 46.

Läs mer om läsambassadörens Smålandsturné

Bokgåvor till förskolan

Kulturrådet har fått ett nytt uppdrag kring läsfrämjande insatser i förskolan. Utöver en extra satsning på högläsning ska alla förskolor i Sverige få gratis böcker. Under november kommer alla kommuner i Sverige få en rekvisition per post från Kulturrådet, gällande utbetalning av bidrag för att beställa böckerna. Bokbeställningarna kommer gå att göra under 2019.

Läs mer om bokgåvorna

Barn- och ungdomsbokstatalogen 2018/2019 som app

Nu är den här som app, årets barn- och ungdomsbokskatalog! Här presenteras ett urval – cirka 215 titlar – av nya böcker och serier i årets utgivning. Ladda ner den gratis på Appstore och Google Play.

I appen hittar du tips på böcker för de allra minsta, ungdomar och unga vuxna. Du kan såklart söka efter böcker om ett visst ämne eller på ett visst språk. Favoritmarkera de böcker du gillar, så har du din lista redo nästa gång du går till bibblan eller bokhandlaren. 

Läs mer om appen och katalogen här

Detalj ur omslaget till Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. Illustration Lousie Winblad.

Vi stödjer Läsdelegationens syn på läsning som ett ansvar för hela samhället

Kulturrådet har lämnat in ett yttrande till regeringen över Läsdelegationens betänkande. Vi instämmer i delegationens slutsats att framgångsrika insatser för att stärka läsningen förutsätter samarbete mellan olika yrkesgrupper, organisationer och samhällssektorer.

Läs mer om vårt yttrande till regeringen över Läsdelegationens betänkande här

Vi deltar i APAP i New York

Vi möjliggör för svenska professionella aktörer inom scenkonstområdet att delta i en delegation under branschträffen APAP, the Association of Performing Arts Professionals, i New York 4-8 januari 2019.

Läs mer om APAP 2019 här

Iraqi Bodies. Foto: Anmar Taha.

Många scenkonstturnéer får stöd av Kulturrådet i höst

Kulturrådet satsar på ovanligt många internationella turnéer under hösten. Sammantaget ger det maximal spridning av svensk scenkonst runtom i världen. Inte mindre än 24 turnéer inom olika genrer delar på drygt 1,7 miljoner kronor. I år finns ökade medel i budgeten för det fria konstlivet, exempelvis scenkonsten.

Läs mer om höstens scenkonstsatsning här

Bild på Norra Latin med regnbågsflagga. Foto: Anna Bosdotter Nilsson

Se filmerna från konferensen Inkluderande ledarskap i praktiken

Vad innebär ett inkluderande ledarskap och vad betyder ett hbtq-perspektiv för ledningen av verksamheten? Det var frågor som diskuterades under en konferens med 300 chefer och strateger på Norra Latin i Stockholm den 16 oktober.

Läs mer om konferensen och se filmerna från förmiddagens plenum här.

Teater Sagohuset, föreställningen Krakel Spektakel. Foto: Emmalisa Pauly.

Nytt stöd till kultur för barn och unga

I somras fick vi i uppdrag av regeringen att fördela tio miljoner kronor till kultur för barn och unga under året. Syftet med bidraget är att främja barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur av hög kvalitet i hela landet, att stimulera möjligheterna till eget skapande, och nå breda och nya målgrupper i hela landet.

Läs mer om nya bidraget Stöd till kultur för barn och unga här

Foto: ALMA

Här är årets nominerade till ALMA-priset

246 kandidater från 64 länder är nominerade till Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2019. Det presenterades av juryns ordförande Boel Westin på bokmässan i Frankfurt igår kväll.

Se listan över alla kandidater som är nominerade till ALMA-priset 2019

Barn- och ungdomsbokskatalogen 2018/2019

Lagom till höstlovet (vecka 44) kommer årets barn- och ungdomsbokskatalog. Där presenteras ett urval – cirka 215 titlar – av nya böcker och serier ur årets utgivning. Katalogen rymmer läsning för de riktigt små barnen till ungdomar och unga vuxna liksom böcker på andra språk än svenska. Under lustfyllda former skapas magiska möten mellan läsarna och böckerna. Därtill rymmer katalogen ett inspirerande redaktionellt material.

Läs mer och beställ katalogen redan idag!

Danscentrum Syd. Memory Wax, Possible Impossible. Foto: Miguel Azcue.

Årets ansökningsomgång för centrumbildningar

Idag öppnar årets ansökningsomgång för centrumbildningar, det vill säga medlemsbaserade organisationer som arbetar nationellt inom olika konstområden. Bidraget ska gynna medlemmars villkor och stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Medlemmar som deltar i insatserna ska uppfylla Arbetsförmedlingen Kultur Medias krav på professionalitet.

Läs mer om centrumbildningar här

Kulturrådets synpunkter på förslaget till nationell biblioteksstrategi

Vi har i dagarna lämnat synpunkter på utkastet till nationell biblioteksstrategi som Kungliga biblioteket står bakom. Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi är namnet på utkastet. Kulturrådet lyfter bland annat fram bibliotekets roll i samhället för läsning och läsfrämjande.

Läs mer

Bild från föreställningen Vi är romer på Göteborgs stadsteater.Foto: Kristin Nylander

Sök bidrag för nationella minoriteters kulturverksamhet

Nu öppnar ansökningsomgången för samiska och övriga nationella minoriteters kulturaktörer som vill stärka, utveckla eller synliggöra den egna kulturen och kulturarvet. Du kan söka projektbidrag för både stora och små tidsbegränsade projekt eller verksamhetsbidrag för kontinuerlig professionell kulturverksamhet som möter en publik. Romska kulturaktörer kan också söka Bidrag till romsk kultur för samarbetsprojekt med andra kulturaktörer. Sista ansökningsdag är den 25 oktober.

Läs mer om bidragen och hur du söker

Not Quite. Foto: Karl Hallberg.

Nu öppnar vi ansökningsomgången för konsthantverk

Vi fördelar en gång om året verksamhetsbidrag till fria aktörer inom konsthantverk. Du som söker ska vara en professionell aktör; exempelvis ett konsthantverkskooperativ eller en grupp yrkesverksamma konsthantverkare som bedriver verksamhet i Sverige. Du kan söka stöd för utåtriktad verksamhet som exempelvis utställningar, programverksamhet och kunskapsspridning om konsthantverk. I år finns ökade medel för att höja ersättningsnivåerna för konstnärerna.

Läs mer och ansök här

Bildomslag: Dans för Hälsa – en forskningsbaserad insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos ungdomar. Fotograf Magnus Westerborn

Nationell översyn av kultur och hälsa

Den 17 september skickade vi en rapport om området kultur och hälsa till regeringen. I vår översyn ger vi en bild av hur kultursektor och hälso- och sjukvårdssektor i samtliga svenska regioner arbetar med området kultur och hälsa, och hur de samverkar.

Läs mer om rapporten här

Foto: Susanne Kronholm

Nya regler för kulturskolebidraget

Nu har regeringen beslutat om nya regler för kulturskolebidraget som Kulturrådet betalar ut genom sitt nya Kulturskolecentrum. Bättre tillgänglighet och höjd kvalitet är ledorden för den nya förordningen.

Läs mer om de nya reglerna

Bokstart – en bra start för språket

Bristande läsförmåga är ett växande problem i Sverige. Sedan 2014 har vi drivit projektet Bokstart där bibliotek och barnhälsovård tar ett gemensamt grepp för att vända trenden. Nu släpps en rapport med resultat från de första tre åren.

Läs mer om rapporten här

Meänfestivaali, Pajala.

Kulturrådet ska stärka kultursatsning i glesbygd

Den 30 augusti, fick Kulturrådet ett nytt regeringsuppdrag som handlar om att förbereda satsningar på att stärka kulturverksamheter i glesbygden. Under perioden 2019–2020 ska några pilotprojekt dra igång. Erfarenheter från projekten ska sedan spridas till berörda aktörer i hela landet.

Läs mer om satsningen här

Header logo